vi-VNen-US
Go
Genius Laser Micro Traveler 330LS USB
Genius Laser Micro Traveler 330LS USB
Super mini dành cho laptop, hổ trợ Win7/Mac OS
204.000 VND
Genius Laser Wireless Traveler T925
Genius Laser Wireless Traveler T925
Genius Laser Wireless Traveler T925
545.000 VND
Genius Laser Wireless Traveler T955
Genius Laser Wireless Traveler T955
Genius Laser Wireless Traveler T955
545.000 VND
Genius Optical Bluetooth Navi 905BT
Genius Optical Bluetooth Navi 905BT
Bluetooth 2.0 - 1600dpi - Công nghệ Flying Scroll cho phép duyệt Web và 
văn bản theo 8 hướng - Laser
363.000 VND
Genius Optical Wireless Traveler 6000
Genius Optical Wireless Traveler 6000
Wireless 2.4Ghz - 1200dpi - USB Pico
204.000 VND
manganelo