vi-VNen-US
Go
AH110 16GB
AH110 16GB
USB 2.0
Tốc độ đọc ghi cao
Thiết kế siêu mỏng, kiểu dáng độc
đáo, thời trang, chống thấm, chống
va chạm
Siêu nhẹ: 2gram
Thích hợp dùng cho móc khóa
AH110 16GB
272.000 VND
AH110 4GB
AH110 4GB
USB 2.0
Tốc độ đọc ghi cao
Thiết kế siêu mỏng, kiểu dáng độc
đáo, thời trang, chống thấm, chống
va chạm
Siêu nhẹ: 2gram
Thích hợp dùng cho móc khóa
AH110 4GB
136.000 VND
AH110 8GB
AH110 8GB
USB 2.0
Tốc độ đọc ghi cao
Thiết kế siêu mỏng, kiểu dáng độc
đáo, thời trang, chống thấm, chống
va chạm
Siêu nhẹ: 2gram
Thích hợp dùng cho móc khóa
AH110 8GB
182.000 VND
AH128 16GB
AH128 16GB
Tốc độ đọc ghi cao
Thiết kế nhỏ gọn, kiểu dáng độc đáo
Đầu cắm USB ẩn
Chống thấm nước
AH128 16GB
454.000 VND
AH128 4GB
AH128 4GB
Tốc độ đọc ghi cao
Thiết kế nhỏ gọn, kiểu dáng độc đáo
Đầu cắm USB ẩn
Chống thấm nước
AH128 4GB
204.000 VND
AH128 8GB
AH128 8GB
Tốc độ đọc ghi cao
Thiết kế nhỏ gọn, kiểu dáng độc đáo
Đầu cắm USB ẩn
Chống thấm nước
AH128 8GB
272.000 VND
AH129 16GB
AH129 16GB
Tốc độ đọc ghi cao
Thiết kế nhỏ gọn, kiểu dáng độc đáo
Đầu cắm USB ẩn
Chống thấm nước
AH129 16GB
454.000 VND
AH129 4GB
AH129 4GB
Tốc độ đọc ghi cao
Thiết kế nhỏ gọn, kiểu dáng độc đáo
Đầu cắm USB ẩn
Chống thấm nước
AH129 4GB
204.000 VND
AH129 8GB
AH129 8GB
Tốc độ đọc ghi cao
Thiết kế nhỏ gọn, kiểu dáng độc đáo
Đầu cắm USB ẩn
Chống thấm nước
AH129 8GB
272.000 VND
AH130 16GB
AH130 16GB
USB 2.0
Tốc độ đọc ghi cao
Thiết kế mini, kiểu dáng độc đáo
AH130 16GB
318.000 VND
AH130 4GB
AH130 4GB
USB 2.0
Tốc độ đọc ghi cao
Thiết kế mini, kiểu dáng độc đáo
AH130 4GB
159.000 VND
AH130 8GB
AH130 8GB
USB 2.0
Tốc độ đọc ghi cao
Thiết kế mini, kiểu dáng độc đáo
AH130 8GB
204.000 VND
AH131 4GB
AH131 4GB
USB 1.1, 2.0
Tốc độ đọc/ghi cao
Sản xuất theo công nghệ COB(tối ưu
kích thước sản phẩm)
Kích thước nhỏ gọn, mỏng 7.1 mm
Kiểu dáng tiện lợi "kẹp" vào túi áo
AH131 4GB
159.000 VND
AH131 8GB
AH131 8GB
USB 1.1, 2.0
Tốc độ đọc/ghi cao
Sản xuất theo công nghệ COB(tối ưu
kích thước sản phẩm)
Kích thước nhỏ gọn, mỏng 7.1 mm
Kiểu dáng tiện lợi "kẹp" vào túi áo
AH131 8GB
204.000 VND
AH132 16GB
AH132 16GB
Thiết kế dễ cắm/rút cổng USB khi sử
dụng
Kiểu dáng nhỏ gọn, mỏng, thuận tiện
dùng gắn móc khóa
Hỗ trợ Windows 7/XP / 2000/Vista, Mac
OS 8.6 và Linux 2.4.0
AH132 16GB
272.000 VND
AH132 4GB
AH132 4GB
Thiết kế dễ cắm/rút cổng USB khi sử
dụng
Kiểu dáng nhỏ gọn, mỏng, thuận tiện
dùng gắn móc khóa
Hỗ trợ Windows 7/XP / 2000/Vista, Mac
OS 8.6 và Linux 2.4.0
AH132 4GB
136.000 VND
AH132 8GB
AH132 8GB
Thiết kế dễ cắm/rút cổng USB khi sử
dụng
Kiểu dáng nhỏ gọn, mỏng, thuận tiện
dùng gắn móc khóa
Hỗ trợ Windows 7/XP / 2000/Vista, Mac
OS 8.6 và Linux 2.4.0
AH132 8GB
182.000 VND
AH133 4GB
AH133 4GB
USB 1.1, 2.0
Tốc độ đọc/ghi cao (30MB/s / 5MB/s)
Thiết kế nhỏ gọn, đầu cắm USB ẩn
Kiểu dáng mỏng
In hoa văn hình Rồng (SL có hạn)
AH133 4GB
159.000 VND
manganelo