vi-VNen-US
Go
16GB JETFLASH 330(Lavender)
16GB JETFLASH 330(Lavender)
JetFlash330 USB 2.0
TS16GJF330
295.000 VND
16GB JETFLASH 500(Green)
16GB JETFLASH 500(Green)
JetFlash500 USB 2.0
TS16GJF500
295.000 VND
16GB JETFLASH 530(Green)
16GB JETFLASH 530(Green)
JetFlash530 USB 2.0
TS16GJF3301
295.000 VND
32GB JETFLASH 330(Orange
32GB JETFLASH 330(Orange
JetFlash330 USB 2.0
TS32GJF330
681.000 VND
32GB JETFLASH 500(Purple)
32GB JETFLASH 500(Purple)
JetFlash500 USB 2.0
TS32GJF500
681.000 VND
32GB JETFLASH 530(Purple)
32GB JETFLASH 530(Purple)
JetFlash530 USB 2.0
TS32G JF330
681.000 VND
4GB JETFLASH 330(Green)
4GB JETFLASH 330(Green)
JetFlash330 USB 2.0
TS4GJF330
45.000 VND
4GB JetFlash 500 ( Red )
4GB JetFlash 500 ( Red )
JetFlash500 USB 2.0
TS4GJF500
136.000 VND
4GB JETFLASH 530(Red)
4GB JETFLASH 530(Red)
JetFlash530 USB 2.0
TS4GJF530
136.000 VND
64GB JETFLASH 500 (Navy Blue)
64GB JETFLASH 500 (Navy Blue)

JetFlash500 USB 2.0

TS64GJF500
1.907.000 VND
64GB JETFLASH 530(Navy Blue)
64GB JETFLASH 530(Navy Blue)
JetFlash530 USB 2.0
TS64GJF530
1.907.000 VND
8GB JETFLASH 330(Purple)
8GB JETFLASH 330(Purple)
JetFlash330 USB 2.0
TS8GJF330
204.000 VND
8GB JetFlash 500 ( Blue )
8GB JetFlash 500 ( Blue )
JetFlash500 USB 2.0
TS8GJF500
9 VND
8GB JETFLASH 530(Blue)
8GB JETFLASH 530(Blue)
JetFlash530 USB 2.0
TS8GJF530
204.000 VND
A-Data 4GB - C003
A-Data 4GB - C003
A-Data 4GB - C003
91.000 VND
A-Data 4GB - C906
A-Data 4GB - C906
A-Data 4GB - C906
114.000 VND
AH110 16GB
AH110 16GB
USB 2.0
Tốc độ đọc ghi cao
Thiết kế siêu mỏng, kiểu dáng độc
đáo, thời trang, chống thấm, chống
va chạm
Siêu nhẹ: 2gram
Thích hợp dùng cho móc khóa
AH110 16GB
272.000 VND
AH110 4GB
AH110 4GB
USB 2.0
Tốc độ đọc ghi cao
Thiết kế siêu mỏng, kiểu dáng độc
đáo, thời trang, chống thấm, chống
va chạm
Siêu nhẹ: 2gram
Thích hợp dùng cho móc khóa
AH110 4GB
136.000 VND
AH110 8GB
AH110 8GB
USB 2.0
Tốc độ đọc ghi cao
Thiết kế siêu mỏng, kiểu dáng độc
đáo, thời trang, chống thấm, chống
va chạm
Siêu nhẹ: 2gram
Thích hợp dùng cho móc khóa
AH110 8GB
182.000 VND
AH128 16GB
AH128 16GB
Tốc độ đọc ghi cao
Thiết kế nhỏ gọn, kiểu dáng độc đáo
Đầu cắm USB ẩn
Chống thấm nước
AH128 16GB
454.000 VND
mangakakalot